Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 for Minising Tromøy ble gjennomført torsdag 30.januar 2020.

Å hevde vi var mange tilstede vil være å ta i, men det var kvalitet på de som møtte frem! Årsmøtet fikk en gjennomgang av årsrapport for 2019, oppsummering av regnskap for 2019, forventninger til 2020, budsjett for 2020 og også valg av styre for perioden høsten 2020 og fremover. Sakene ble enstemmig vedtatt. 

Samlet fil med alle signerte dokumenter fra årsmøtet finner dere under.

For de som kun ønsker å se selve årsrapporten, dvs en oppsummering av aktivitetene i 2019, kan dere velge filen under.