Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 for Minising Tromøy ble gjennomført torsdag 7.februar 2019.

Det var fin deltakelse i årsmøtet og god stemning! Årsmøtet fikk en gjennomgang av årsrapport for 2018, oppsummering av regnskap for 2018, forventninger til 2019, budsjett for 2019 og også valg av styre for perioden høsten 2019 og fremover. Sakene ble enstemmig vedtatt. 

Samlet fil med alle signerte dokumenter fra årsmøtet finner dere under.

For de som kun ønsker å se selve årsrapporten, dvs en oppsummering av aktivitetene i 2018, kan dere velge filen under.