Vi er i gang igjen - høst 2020

03.09.2020

MEN med noen begrensninger. Her finner du en oversikt over hva som starter opp igjen i høst. Dessverre blir det ikke mulig å gjennomføre Baluba og klubb dette semesteret.

PÅ MENIGHETSHUSET - oppstart 10. september
•Minising (kor): 1 til 3 klasse.
Smittevernhensyn gjør at vi tenker nytt om hvordan vi gjennomfører øvelsene. Nå blir det mer sanglek og litt mindre korøving. Alle får hver sin stol som benyttes under hele øvelsen. Liten pause midt i med is.
•Øver ca annenhver torsdag fra 17:30 til 18:15 i storsalen 

•Tweensing (kor): 4 til 7 klasse.
Smittevernhensyn gjør at vi tenker nytt om hvordan vi gjennomfører øvelsene. Nå blir det annenhver øvelse med kor og dans (hvor tensingungdommer er med). Liten pause midt i med is.
•Øver ca annenhver torsdag fra 18:45 - til 19:30 i storsalen

I SKOGVOKTERLEIREN - oppstart 17. september
•Skogvoktere (friluft): 5 til 7 klasse
•Annenhver torsdag fra 17:30 til 19:30 på Lofstad.
•Leirsamlinger, Kanoturer, bål, friluftsliv, overnatting.

Velkommen!
Vi gleder oss til å se nye og gamle på våre aktiviteter!

PS: DESSVERRE KAN VI IKKE GJENNOMFØRE BALUBA OG KLUBB I HØST.