Program 2019, 2.halvår

Programmet er utgangspunktet for høstens aktiviteter. Eventuelle endringer informeres om i Spond. Ta kontakt hvis spørsmål.