Program 2020, 1.halvår

Programmet er utgangspunktet for vinteren og vårens aktiviteter. Eventuelle endringer informeres om i Spond. Ta kontakt hvis spørsmål.