Utmelding

Vi håper naturligvis å ha våre medlemmer med oss helt til de er ferdig med barneskolen, men hvis du allikevel ønsker å melde deg ut fra Minising Tromøy, fyll ut skjema under og send inn. Når vi mottar utmelding fra alle våre aktiviteter vil vi fjerne deg som medlem i Minising Tromøy (KFUK-KFUM sitt medlemsregister) og fra Spond-gruppen.

Hvis ditt barn er med på flere aktiviteter kan du også bruke skjemaet til å varsle om "del-utmelding", f.eks. slutter i Tweensing, men fortsatt er med på Skogvoktere. 

Barn som er medlemmer hos oss til og med ferdig på barneskolen blir automatisk meldt ut i forbindelse med årlig gjennomgang av våre medlemsregistre.